Nyheter från Citronix!
Hem | Etikettering | Bläckstrålemärkning | Utbildning | Kontakt | Övrigt |
Vi representerar Citronix i Norden!

Utbildning

Första steget -operatörsutbildning

I den här utbildningen går vi igenom skrivaren och dess funktioner på en daglig-användar-nivå. Utbildningen riktar sig först och främst till operatören.

Utbildningen omfattar följande:

  • Tekniken i teorin: kortfattat och lättbegripligt om hur skrivaren och tekniken fungerar.
  • Handhavandet: här går vi igenom hur man använder skrivaren, hur man gör nya meddelanden och allmänt underhåll.
  • Felåtgärder: de enklare felen och dess orsaker och framförallt hur man avhjälper dem.

Denna utbildning sträcker sig över en dag, med avbrott för fika och lunch.

Andra steget -service och underhåll

Här ligger fokus mer på teknikbiten. Den här utbildningen riktar sig till maskinansvarig eller liknande person som behöver mer utbildning i skrivarens olika delar såsom filter och munstycke mfl.

Utbildningen omfattar följande:

  • Hydraulsystem: filter, slangar, tankar, ventiler och pump.
  • Byte av vätskor: hur man byter bläcket om det blir gammalt.
  • Elektroniken: att byta säkringar och enklare felsökning.
  • Extern kringutrustning: pulsgivare, fotoceller och larmdon mfl.
  • Extern signalhantering: styrningar och utgångar mm.

Denna utbildning sträcker sig över två dagar, med avbrott för fika och lunch.

Utbildningarna, vad som ingår

I båda utbildningarna ingår fika och lunch samt all utbildningsmateriel. Utbildningen hålls i konferenslokaler i våra lokaler på kumla gårdsväg 9, 145 63 Norsborg.

För priser och bokning ring oss!

 


MärkMetoder AB
Kumla Gårdsväg 9
145 63 NORSBORG
  Webmaster